• Ofis
  • İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark İzmir, İYTE Kampüsü No: 9, 35430 Urla İzmir / TÜRKİYE

Gümüş Nano Teller

silver nano wires

Gümüş, periyodik cetvelde geçiş metali sınıfında yer alan sert ve parlak bir elementtir. Latince kökeni Argetum’dan gelmesi nedeniyle sembolü Ag olmakla birlikte Yunanca’da parlak, beyaz kelimelerinden türetilmektedir.

Gümüş, insanlığın antik çağlardan beri bildiği ve kullandığı bir metaldir. Altın ve platin içeren kıymetli metallerden bir tanesidir. Gümüş insanlık kültürlerinde kalıcı bir rol oynamıştır.

Antibiyotiğin keşfinden önce antibakteriyel bir madde olarak yaygın olarak kullanılmıştır. Gümüş tüm metaller içerisinde en yüksek elektriksel ve termal iletkenlik, yansıtma ve temas direncine sahip değerli bir metaldir. Kimyasal reaktivitesi (reaksiyona girme eğilimi) çok düşüktür.

Havada ve suda kimyasal olarak kararlıdır ancak ozon, hidrojen sülfit veya kükürt içermeyen havaya maruz kaldığında yüzeyinde lekeler oluşmaktadır. Emtia yatırımlarında, altından sonra ikinci sırada yer alan gümüş, altına göre fiyatının daha düşük olması ve fiyatındaki yüksek volatilite nedeni ile son dönemde yatırımcıların gözde yatırım aracı olmuş durumdadır.

Takı ve süs eşyası olarak geçmişten günümüze kullanılan gümüş, teknolojik gelişmeler ile; enerji, elektronik, sağlık ve savaş endüstrilerinden talep görmektedir. Endüstriyel talebin dışında dolara alternatif olarak merkez bankalarınca rezerv para birimi olarak kullanılmaya başlanması ve altın gibi güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi, gümüş fiyatını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Yaklaşık 60 gram saf gümüş elde etmek için, 1.200 metre toprak altında 1 ton gümüş cevheri çıkarılmasının gerektiği gümüş, dünyada genellikle çeşitli metallerle birlikte bulmaktadır ayrıca düşük sıcaklık minerali olduğundan kurşun, çinko, kalay, antimon, bizmut ve yeryüzüne yakın bölgelerdeki magmaların soğumasıyla oluşan magmatik subvolkanik sıcaklıklarda oluşmuş bakır ile beraber bulanan gümüş, Kuzey ve Güney Amerika’nın batı kıyılarındaki maden yataklarında dünya rezervinin yaklaşık %60’ı bulmaktadır.

Gümüş mikroplara zarar verici etkilere sahip olması nedeniyle antibakteriyel ve dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Yüksek dozda kullanılması hayvanlara zarar vermeden birçok alt mekanizmayı etkili bir şekilde yok etme özelliğine sahiptir. Gümüş insan sağlığı için büyük bir tehlike oluşturmamakla birlikte bileşikleri toksiktir, deriyi mavi renge çevirir ve kanserojen etkiye sahip olabilmektedirler.

Gümüş nano partiküller antimikrobiyal uygulamalar, biyosensör malzemeler, kompozit lifler, kriyojenik süper iletken malzemeler, elektronik bileşenler içerisine dahil edilebilen benzersiz özelliklerinden (örneğin optik, elektriksel, manyetik özelliklerine bağlı boyut ve şekil) dolayı ilgi çekicidir. Dünya Sağlık Örgütü 100 ppm’e kadar gümüş iyonlarının içme sularında bulunmasının insan sağlığı açısından bir sorun yaratmayacağını belirtmektedir. (WHO GuidelinesforDrinking-waterQuality. Sayfa 415, Silver bölümünün sondan ikinci paragrafında.) Nano gümüş iyon tekonolojisinde 80 ppm.ve ortam dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.

Gümüş nanoteller, gümüş nanoparçacıklara kıyasla belirgin şekilde farklı tür gümüş nanomalzemeleridir. Bu nanomalzemelerin üç boyutu bulunmaktadır. Bu iletken nanomalzemenin benzersiz özellikleri, esnek dokunmatik ekranların üretimi gibi gümüş nanotel tabanlı teknolojilerin kullanımı artarak devam etmiştir. Bununla birlikte, bu "ince fakat uzun" ve yüksek oranda reaktif gümüş nanotellerin potansiyel olumsuz etkileri şimdiye kadar yeterince anlaşılmamıştır. Gümüş nanotellerin yeni ve daha güvenli teknolojik uygulamalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Gümüş Nano Tellerin Özellikleri:

• Farklı elektriksel, termal ve optik özelliklere sahiptirler ve biyolojik sensörlerden fotovoltaiklere kadar çeşitli ürünler üretmek için kullanılabilirler.

• Gümüş nanoteller ışığın emilmesi ve yansıtılmasında dikkate değerdir.

• Gümüş nanotelleri çözelti içindeki moleküller ile etkileşime girerek iki kat şarj oluşturur. Bu, bir araya gelmelerini engeller ve gümüş nanotelleri dengeler.

• Gümüş nanoteller oldukça iletkendir.

• Gümüş nanoteller; su, etanol IPA (izopropil alkol), etilen glikol ve epoksi reçineleri içinde dağınabilir.

Gümüş Nano Tellerin Uygulamaları 

Gümüş nanotellerin birçok uygulama alanı vardır; başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

İletken uygulamalar: Bilgisayar panoları, yüksek yoğunluklu LED'ler ve dokunmatik ekranlar.

Antibakteriyel uygulamalar: Giysiler, bandajlar, steril ekipman, kozmetik ürünler ve boyalar.

Optik sektörü: Tıbbi görüntüleme, Yüzey plazmonları, Raman spektroskopisi, optik sınırlayıcılar ve güneş filmleri.

Optik uygulamalar: Optik spektroskopiler, örneğin, metalle güçlendirilmiş floresan ve yüzeyle güçlendirilmiş Raman saçılması.