• Ofis
  • İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark İzmir, İYTE Kampüsü No: 9, 35430 Urla İzmir / TÜRKİYE

Metalik Mikro Kafes

metallic micro lattice

Metalik Mikro kafes, farklı malzeme özelliklerini birleştiren çok yeni bir malzemedir ve farklı geometrik yönelimlerde daha iyi sertlik, mukavemet ve iyi enerji emme kapasitesi sağlayabilir. Şimdiye kadar yapılmış en hafif malzemedir. Aryom İleri Teknoloji; imalat, geometrik, mekanik özellikler ve uygulamalarınayeni bir bakış sunmaktadır. Metalik mikro kafes farklı işlemler kullanılarak üretilebilir ve mekanik özelliklerini etkiler.

Firmamız tarafından farklı üretim süreçlerine genel bir bakış sunulmaktadır. Ayrıca bu yapıların geometrik ve yapısal özellikleri üzerine bir çalışma yapılmıştır.

Metalik mikro kafes, mikro dikmelerden oluşur. Bu destekler bal peteği, kıvrım ve köpük gibi farklı geometrik yönlerde düzenlenmiştir.

Gerilme davranışının temelinde, sırasıyla açık hücrede ve kapalı hücrede bulunan Eğilmeye Hakim Yapılar ve Gerilmeye Hakim Yapılar vardır.

Çok iyi bir enerji emme kapasitesine sahiptirler.

Gerilmeye dayalı yapılara kıyasla, eğilmeye hakim yapıların çok düşük sertliğe ve düşük göçme mukavemetine sahip olduğu bulunmuştur. Enerji soğurma ve sönümleme performansı üzerine yapılan çalışma, mikro kafesin mevcut diğer metalik malzemeler açısından enerji soğurma ve sönümleme açısından daha yüksek verimliliğe sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, termal genleşme çalışması, kafes materyalinin sıfır veya negatif termal genleşmeye maruz kaldığını gösterdi. Ayrıca, mikro kafesin farklı uygulamaları da sunulmuştur.Metalik mikro kafesler, farklı düzenlemelerde istiflenmiş mikro desteklerden oluşur ve hacmin çoğu hava boşlukları tarafından işgal edilir.

Göreceli yoğunluk ve dikine istifleme sırası, bu ultra hafif malzemenin ana tasarım değişkenleridir ve mekanik özellikler, bu parametreler kontrol edilerek tasarlanabilir. Mikro kafeslerin üretiminde kullanılan baz metal, yani paslanmaz çelik, titanyum alaşımı vb., net bir şekilde onun davranışını etkileyecektir.

Metalik Mikro Kafes Üretme Süreçleri

# İşlem Tanım
1 Yatırım Döküm (Konvansiyonel İşlem) Parçaları üretmek için enjeksiyon kalıplama kullanıldı. Kalıplamak için, eritilerek daha da çıkarılabilen uçucu balmumu veya polimer kullanıldı. Bu işlem zaman alıcıydı, pahalıydı ve çok iyi bir yüzey kalitesine sahipti.
2 Deformasyon Oluşturma (Konvansiyonel İşlem) Bu işlemde altıgen veya elmas şekilli delikli metal levhalar kullanılmıştır. Bu işlem, döküm işlemine göre daha hızlı ve pahalıydı.
3 Dokuma Metal Tekstiller (Konvansiyonel İşlem) Bu işlemde metal teller dikilir ve bu işlemde herhangi bir tel yönü kullanılabilir. Bu işlem ucuz ve diğer işlemlere kıyasla daha hızlıydı.
4 Dokumasız Metal Tekstiller (Konvansiyonel İşlem) Bu işlemde, metal tel katmanlarını sert lehimleme işlemi kullanılmıştır. Sınırlı tel yönelimi vardır. Bu süreç nispeten daha hızlı, ucuz ve maksimum miktarda atık üretimine sahipti.
5 Seçici Lazer Eritme (Geleneksel Olmayan İşlem) Bu işlemde metal tozu katmanları lazer kullanılarak eritilir ve yapıyı oluşturmak için tekrar katılaştırılır. Bu işlem daha hızlıdır ve çok pahalıdır, malzeme israfını önler. Bu işlemle ilişkili engel, yatay payandalarının bu işlem kullanılarak üretilememesidir.
6 Elektron Işını Erime (Geleneksel Olmayan İşlem) Bu SLM işlemine benzer ancak bu işlemde lazer yerine elektron ışını kullanılır. Bu süreçte yönetim özelliği, dikme inşa açısıdır. Bu işlem aynı zamanda pahalı ve daha hızlıdır. SLM ile karşılaştırıldığında düşük yüzey kaplamasına sahiptir.
7 Kendi kendine yayılan Fotopolimer dalga kılavuzu tekniği Bu süreçte, tekrarlayan hücresel yapılar dizisi UV ışını kullanılarak oluşturulur. Bu işlemde metaller sıvı polimer üzerine kaplanır ve ayrıca eritilerek sıvı polimer uzaklaştırılır ve istenilen yapıya ulaşılır. Bu işlemin yüzey kalitesi iyidir. Diğer süreçlerle karşılaştırıldığında daha hızlı ve daha pahalıdır.